Projektų valdymas. Verslo procesų optimizavimo ekspertė Diana Lodienė

+370 612 12295

esu procesų valdytojas!


Autorinis

6-ių intensyvių užsiėmimų modulis

Skirta: įmonių savininkams bei vadovams,

stambių įmonių padalinių vadovams

GARANTUOJAME individualų darbą su

kiekvienu dalyviu (grupė iki 6-ių dalyvių)

Efektyvus įmonės procesų valdymas

LEKTORĖ

Dr. Diana Satkutė (Lodienė)

Mokslinį laipsnį turinti procesų valdymo

trenerė, procesų optimizavimo ekspertė,

mokymų metodikų autorė

EFEKTYVUS ĮMONĖS PROCESŲ VALDYMAS

Mokymų turinys:

 1. Procesų valdymo metodologija (LEAN, 6 sigmos, TQM) ir verslo procesų perprojektavimas – skirtingi pavadinimai, vienas tikslas.
 2. Kada atsiranda poreikis valdyti procesus? Klientų vaidmuo kuriant proceso rezultatą.
 3. Pagrindinių ir pagalbinių procesų identifikavimas ir jų atskyrimas.
 4. Procesų šeimininkai ir jų vaidmuo.
 5. Procesų įvertinimo metodas – KPI.
 6. Idealaus procesų valdymo modelio konstravimas ir konkretaus sprendimo plano sudarymas.

2-as susitikimas*. SUSIRINKIMŲ EFEKTYVUMAS IR NAUDA

3-ias susitikimas*. POKYČIŲ DIEGIMAS IR VALDYMAS

4-as susitikimas*. ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS

5-as susitikimas*. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA – DĖL KO DAROME TAI, KĄ DAROME

6-as susitikimas*. KAIP TEISINGAI KOMUNIKUOTI PASIEKTUS REZULTATUS


*2-6 susitikimų datos bus derinamos.


APIE MOKYMUS

Galite turėti geriausią verslo strategiją, samdyti geriausius darbuotojus, tačiau galite prarasti konkurencingumą ar net žlugti, jei valdysite procesus neteisingai.


Procesų nefunkcionavimo simptomai:

 • Nespėjama įvykdyti užsakymų laiku;
 • Nekomunikacija tarp padalinių;
 • Krenta pelnas;
 • Krenta pardavimai;
 • Didelis kiekis klaidų ir broko;
 • Užduočių vykdymo atsekamumo nebuvimas.

Mokymu metu mes supažindinsime kaip funkcionuoja procesai remdamiesi visose pasaulinio lygmens organizacijose paplitusia procesų perprojektavimo (business process reengineering) metodika. Įvardinsime nuo ko priklauso procesų efektyvus valdymas ir atskleisime proceso šeimininko vaidmenį. Praktiškai moderuosime procesų valdymo situacijas ir identifikuosime jų sėkmingo veikimo kliuvinius bei padėsime nustatyti egzistuojančias problemas.


Tęstiniuose susitikimuose:

a) dirbsime formuodami procesų valdymo įgūdžius;

b) mokinsimės valdyti kliuvinius;

c) mokinsimės moderuoti susirinkimus;

d) analizuosime KODĖL bijome deleguoti užduotis darbuotojams;

e) kursime pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojo.


Į procesus orientuota įmonė yra efektyvesnė, produktyvesnė ir konkurencingesnė.


MOKYMŲ TIKSLAI

a) atskleisti KAIP padidinti įmonės pardavimus ir pelningumą ČIA IR DABAR;

b) aptarti procesų šeimininkų ĮTAKĄ procesų valdymui;

c) įvardinti EFEKTYVIŲ įmonės rezultatų auginimo subtilybes egzistuojančiuose procesuose įtraukiant darbuotojus;

d) išgryninti pagrindinius PROCESŲ VALDYMO kliuvinius ir surasti sprendimus.

MOKYMŲ NAUDA ORGANIZACIJAI

 • Gebėsite IDENTIFIKUOTI konkrečius, įmonėje egzistuojančius procesus, apibrėžti jų pradžią ir pabaigą;
 • Įgysite ĮGŪDŽIUS reikalingus procesuose esančių dalyvių veiklų gryninimui ir matavimų identifikavimui;
 • Išsinešite išgrynintų procesų medžiagą, kurioje bus ĮVARDINTI sprendimų variantai ir artimiausias veiksmų planas;
 • Įgytas praktines žinias galėsite paprastai ir suprantamai IŠ KARTO pritaikyti praktinėje organizacijos procesų valdymo veikloje.MOKYMŲ VIETA: K. Donelaičio g. 33 – 512, KaunasINVESTICIJA:

6 susitikimai po 8 ak. valandas, kas 3-4 savaites (5 mėnesiai).

Kiekvieną savaitę yra pateikiamos užduotys mokymams skirtoje platformoje.

Stebimas dalyvių įsitraukimas ir teikiamos konsultacijos mokymosi procese.


Išsamesnę informaciją apie visą modulį gausite užsiregistravę REGISTRACIJOS FORMOJE apačioje

*užpildykite laukelius

Viso modulio kaina: 2420 Eur plius PVM.

Atliekame įmonės veiklų analizę, identifikuojame egzistuojančius procesus, pateikiame išsamias rekomendacijas procesų bei veiklų gerinimui.

Modeliuojame procesų žemėlapius, perprojektuojame procesus, nustatome procesų matavimo rodiklius, sukuriame tik JŪSŲ įmonei tinkančią individualią procesų valdymo sistemą.

Vedame vidinius mokymus šiomis temomis: „Pokyčių valdymas“, „Procesų valdymas“, „Tiekimo grandinės valdymas“, „Vertės grandinė“, „Įkvepianti lyderystė“, „Projektų valdymas“.

Sustatome motyvacines sistemas, nukreiptas į konkretaus proceso matavimo rodiklius. Įdiegiame motyvacijos skaičiuoklės programą.